Игри

Информация за страница Долни Чифлик

Долни Чифлик е град в Североизточна България, Област Варна. Намира се в близост до река Камчия и освен това е административен център на едноименната община. Тя е разположена в югоизточната част на Варненска област. Обхваща близо 487 кв.км, което включва Лонгоза, Камчийската долина, северните склонове на Камчийския Балкан, както и черноморската брегова линия с прилежащия на нея шлейф. Закътана на далечно разстояние от източници на замърсяване, общината е екологичен оазис. Въздухът  и почвата там са чисти, както и водата. Освен това уютът е гарантиран, опазен от машини и технологични шумове. Общината също така разполага с богати неусвоени ресурси за развитие на туризма. Това включва традиционния морски ваканционен туризъм, както и все по-търсените напоследък алтернативни форми селски, познавателен и ловен еко туризъм. Пясъчно – плажовата ивица при река Камчия е най-дългата по българското черноморие. На територията на общината тя е дълга почти 10 км. На крайморската територия има формирани цели 4 курортни комплекса – това са Камчия – Лонгоза, Шкорпиловци – север, Шкорпиловци – юг и Шкорпиловци – село. Предлага се богат избор на бази за настаняване в зависимост от капацитета и категорията им. Легловата база към настоящия момент възлиза на 3500 легла. Община Долни чифлик разполага с 20 защитени природни територии, от които три броя са резервати – Камчия, Киров дол и Вълчи преход. Биосферния резерват Камчия е част от световната мрежа биосферни резервати и е международно обявен обект на Юнеско. Общината има и своя история, която обхваща различните епохи, което всъщност се отнася за всички по-малки и по-големи населени места.

                Археологическите паметници свидетелстват за обществен живот, който датира още от стари времена. Най-трайни следи там са оставили римляните. Това са части от изградената по време на властването на император Юстинян защитна система в източната част на Стара планина. Тя се е състояла от защитна стена, четириъглени равномерно разположени кули. През нея е преминавал морския път Анхиало – Марцианопол. Към съществуващата система са принадлежали също така редица римски военни крепости. Началото на днешния град Долни чифлик се поставя в края на 15-ти век от Джемал бей. След походите на Владислав Варненчик от 1443 – 44 г. турския султан Мурад 2-ри стига до извода, че трябва да започне заселване в северната и североизточната част на България.Така защитата на империята щяла да бъде по-лесна. В Североизточна България идват турци от Кюрдистан, а беят тръгва със свитата си и се разполага в земите на днешните селища Детелина, Долни Чифлик, Пчелник и Горен чифлик. В землището на село Пчелник беят разполага своите пчелни семейства, даващо името на селото, което е и административен център. Преди Освобождението населението е предимно турско, а след него започват да се преселват хора от Габровско и Македония. Фолклорът на града представлява интересна смесица от традициите и нравите на различните преселници. През 1919 г. село Долни Чифлик става общински център, а през 1974 г. Държавния съвет на НРБ го признава официално за град и го преименува на Камчия. В началото на 1975 г., когато умира държавния деец Георги Трайков, градът започва да носи неговото име. След 10 ноември 1989 г. с указ на Желю Желев е възстановено старото име Долни чифлик.

 

Етикети:   Градове , Варна , България
eXTReMe Tracker